แจ้งอยู่ต่อ-ย้ายออก


เทอม 1/2563 นี้ จะหมดเขตการอยู่หอพักในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. นักศึกษาจะอยู่หอพักเทอม 2/2563 ต่อไปหรือจะย้ายออกจากหอพัก
 
1. แจ้งอยู่ต่อห้องเดิม วันที่ 12-18 ต.ค. 2563
2. แจ้งอยู่ต่อย้ายห้อง วันที่ 20-26 ต.ค. 2563
3. แจ้งสละสิทธิการพักอาศัย วันที่ 12-18 ต.ค. 2563
 
แจ้งได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dorm.kmutnb.ac.th