ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2564


(ข้อมูล ณ วันที่ 01/08/2021)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 350 310
ชำระเงินแล้ว 317 258
จองไว้-รอชำระเงิน 0 0
ว่าง - รับได้อีก 33 52