ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564


(ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2021)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 350 312
ชำระเงินแล้ว 29 19
จองไว้-รอชำระเงิน 239 166
ว่าง - รับได้อีก 82 127