ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563


(ข้อมูล ณ วันที่ 05/12/2020)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 364 316
ชำระเงินแล้ว 300 253
จองไว้-รอชำระเงิน 3 0
ว่าง - รับได้อีก 61 63