ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563


(ข้อมูล ณ วันที่ 10/05/2021)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 340 304
ชำระเงินแล้ว 305 254
จองไว้-รอชำระเงิน 0 0
ว่าง - รับได้อีก 35 50