ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2564


(ข้อมูล ณ วันที่ 15/04/2021)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 340 304
ชำระเงินแล้ว 161 121
จองไว้-รอชำระเงิน 20 26
ว่าง - รับได้อีก 159 157