ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2564


(ข้อมูล ณ วันที่ 25/06/2021)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 348 252
ชำระเงินแล้ว 248 165
จองไว้-รอชำระเงิน 0 0
ว่าง - รับได้อีก 100 87