ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2563


(ข้อมูล ณ วันที่ 28/10/2020)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 422 386
ชำระเงินแล้ว 412 358
จองไว้-รอชำระเงิน 0 1
ว่าง - รับได้อีก 10 27