ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564


(ข้อมูล ณ วันที่ 27/11/2021)
ข้อมูลเตียง เตียงชาย เตียงหญิง
เปิดบริการ 358 276
ชำระเงินแล้ว 283 185
จองไว้-รอชำระเงิน 0 1
ว่าง - รับได้อีก 75 90